KDO JSME

Vidíme, co ostatní nevidí, a nehledáme
překážky, hledáme řešení

Vidíme, co ostatní nevidí,
a nehledáme překážky,
hledáme řešení

Zaměřujeme se na poradenství a investice do nemovitostí v rámci celé České republiky.

Vyhledáváme a vyhodnocujeme investiční příležitosti do nemovitostí na základě dlouhodobých zkušeností a znalosti místního trhu.

Nabízíme komplexní poradenské služby v celém spektru realitních transakcí, dle konkrétních potřeb a účelu transakce.

NOVINKY

FOND 15

Aktiva v hodnotě 88,1 MIO

První pololetí roku 2020

Finanční služby

Vývoj investiční platformy

Jsme připraveni investovat

Borkovice Resort and Wellness

Investiční platforma ENRICCO

V roce 2019 jsme úspěšně investovali 75,3 MIO

Dolní Měcholupy

Štěchovice

Nučice

Pozemek Praha 8 – Kobylisy

Úspěšně jsme investovali již 51,8 milionů

Refinancování bytových jednotek

Rozšiřujeme portfolio na severu Čech

Úspěšně jsme investovali 39,7 milionu

Borkovice Resort a Wellness

Prodej mezonetového bytu v Řevnicích

Investice na severu Čech nás zajímají

Borkovice Resort & Wellness

Investujeme do bankovních pohledávek

Investujeme na severu Čech

Nové kanceláře ERICONN Real Estate

Koupě pozemků v blízkosti přírodní rezervace Borkovická blata

Privatizace bytu na Janáčkově nábřeží v Praze

Prvorepubliková vila

CO DĚLÁME

Za vším je tvrdá práce,
které se nebojíme

Za vším je tvrdá práce, které se nebojíme

Spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, daňovými poradci a společně v kombinaci s našimi obchodními, ekonomickými a technickými pracovníky připravujeme a vyhodnocujeme nejvhodnější varianty pro krátkodobé či dlouhodobé investice.

PRO KOHO

Znáte možnosti své investice
do nemovitosti

Spolupracujeme se soukromými, ale i institucionálními investory jak z České republiky, tak ze zahraničí. Pro naše klienty připravujeme krátkodobé či dlouhodobé investiční příležitosti.

V rámci investičního projektu zajišťujeme všechny činnosti k zabezpečení úspěšné realizace a zhodnocení ve všech fázích.

Specifikace investičních záměrů jednotlivých investorů a nalezením odpovídajících investičních příležitostí do nemovitostí vytváříme investiční aktiva s cílem maximalizovat jejich výnosnost.

JAK TO DĚLÁME

Všemu předchází důkladná analýza
a dokonalá shoda s požadavky.

Všemu předchází důkladná analýza a dokonalá shoda s požadavky.

Pro vyhodnocení investiční příležitosti používáme metodické postupy, které splňují spolehlivé a objektivní posouzení pro všechny druhy nemovitostí.

Přesná specifikace nákladové strany investice představuje jeden z klíčových elementů pro konečné rozhodnutí o investici, proto v naší metodice důsledně dodržujeme pokrytí a popsání všech složek souvisejících s provozováním nemovitostí.

Další přidaná hodnota naší spolupráce spočívá v důslednosti a schopnosti prosazovat předpokládané náklady v realizovaných projektech.

NÁŠ CÍL

Klademe si vysoké cíle,
které jsou reálné.

Na základě vyhodnocené a odsouhlasené celkové míry návratnosti složené z průběžné a kapitálové výnosnosti realizujeme s investorem konkrétní investiční záměr.

Na konci každého investičního příběhu, kdy je dosažen výnos, dle sjednaných očekávání, je pro nás úspěšné vyjádření spolupráce a samotná spokojenost investora je pro nás ten nejlepší pocit na konci příběhu.

EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE

KOMPLEXNÍ SLUŽBY A ODBORNÉ PORADENSTVÍ

SERIÓZNÍ A DISKRÉTNÍ PŘÍSTUP

Budujeme silné a dlouhodobé partnerství, abychom mohli společně dosáhnout nejlepších výsledků.

Kontaktujte nás!